Φακοί που περιλαμβάνονται

Tactical Clear
Clear
Tactical Smoke
Smoke
Tactical HC Red
HC Red