Καλώς ήρθατε στο www.lavel.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της ελληνικής επιχείρισης LAVRUSHENKOVA ELENA, που εδρεύει στη Κώστα Βάρναλη 7, Κτίριο Μύλος, Τ.Κ.59132 Βέροια και είναι νόμιμα εγγεγραμμένη με ΑΦΜ 117649392 στη ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 21284726000 στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. – Επιμελητήριο Ημαθίας.

Η πρόσβαση σας και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως επίσης και οι αγορές προϊόντων απο το www.lavel.gr προϋποθέτουν ότι οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν αναγνωστεί, έχουν γίνει κατανοητοί και τους έχετε αποδεχτεί.

Η LAVEL – LAVRUSHENKOVA ELENA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει όλους ή μέρος των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.lavel.gr . Οι όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ μόλις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας σε αυτήν την ενότητα. Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε να επισκέπτεστε αυτήν την ενότητα σε συχνή βάση ώστε να ενημερώνεστε εγκαίρως για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του www.lavel.gr.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ευθύνεστε για τη χρήση του www.lavel.gr και του περιεχομένου του, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο, προερχόμενη από την κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η LAVEL -LAVRUSHENKOVA ELENA εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, τότε ο χρήστης θα οφείλει να παρέχει αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.

H LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA δεν φέρει καμία ευθύνη, για όποια χρήση γίνεται από οποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπου και δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το www.lavel.gr συμμορφώνεται με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο για θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς και με το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) για θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ & 97/66/ΕΚ.

Το www.lavel.gr δηλώνει ρητώς ότι διαφυλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία από οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση και με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει προς τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε. Η οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση σας. Σας επισημαίνουμε να διαβάσετε και τους όρους χρήσης στην ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα», που επίσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν ο χρήστης επισκέπτεται το www.lavel.gr χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή ή/και κάποια συναλλαγή. Η ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα» θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πως και για ποιους λόγους το www.lavel.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.lavel.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA ή/και του www.lavel.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.lavel.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Τα περιεχόμενα του www.lavel.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, διαλόγων, μουσικής, βίντεο, σχεδίων, χρωμάτων, γραμματοσειρών, εργαλείων, σχεδιασμού της ιστοσελίδας, διαγραμμάτων, μεθόδων και διαδικασιών, λειτουργιών, λογισμικών και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτό, ανήκουν και προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα της LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, σε κάθε μορφή, του www.lavel.gr και των περιεχομένων του απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της LAVEL – LAVRUSHENKOVA ELENA.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA δεν ελέγχει και ούτε παρακολουθεί οποιεσδήποτε συνδέσεις του www.lavel.gr με άλλους ιστότοπους ιδιοκτησίας τρίτων, και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων και για τους διέποντες όρους αυτών σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων οι οποίοι και ευθύνονται αποκλειστικά για το περιεχόμενο τους.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.lavel.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια και πληρότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα σφαλμάτων, τυπογραφικών, αριθμητικών, απεικόνισης, λανθασμένης δήλωσης ή άλλης πληροφορίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο www.lavel.gr αναφέρονται στην καρτέλα του κάθε προϊόντος και προέρχονται απο τις πληροφορίες που δίνονται από τον κατασκευαστή του κάθε προϊόντος. Οι φωτογραφίες και τα χρώματα των προσφερόμενων προς πώληση προϊόντων στο www.lavel.gr ενδέχεται να μην εναρμονίζονται απόλυτα με τα πραγματικά, λόγω του web browser ή της οθόνης που χρησιμοποιείται.

Το www.lavel.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου, “όπως ακριβώς έχουν” χωρίς να προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών. Η LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος από τα αναγραφόμενα. Η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών εναπόκειται αποκλειστικά στον χρήστη. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, το www.lavel.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Επίσης, δεν υφίσταται ευθύνη της LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA, για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η LAVEL – LAVRUSHENKOVA ELENA προσφέρει προϊόντα προς πώληση στο www.lavel.gr τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες, δηλαδή τους «Τελικούς Καταναλωτές», οι οποίοι είναι οποιοσδήποτε ενεργεί για σκοπούς μη επαγγελματικούς ή εμπορικούς. Σε περίπτωση που δεν είστε «Τελικός Καταναλωτής» σας συμβουλεύουμε να μην επιδιώκετε εμπορικές συναλλαγές στο www.lavel.gr.

Οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ δεν εφαρμόζονται για προϊόντα και υπηρεσίες που διενεργούνται απο τρίτους, ανεξάρτητους από τη LAVEL – LAVRUSHENKOVA ELENA, οι οποίοι βρίσκονται στο www.lavel.gr μέσω υπερσυνδέσεων, διαφημιστικών καταχωρήσεων ή συνδέσεων οποιασδήποτε άλλης μορφής. Σας επισημαίνουμε, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, πέραν του www.lavel.gr, να ενημερωθείτε για τους εκάστοτε όρους πώλησης πρώτιστος, μιας και η LAVEL – LAVRUSHENKOVA ELENA δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στο www.lavel.gr αφορούν τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας και περιλαμβάνουν το νόμιμο συντελεστή Φ.Π.Α. Το www.lavel.gr διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών.

Σε περιπτώσεις που παραγγείλετε προϊόντα με τιμολόγιο από περιοχές της Ελληνικής επικράτειας όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τότε η τιμολόγηση των προϊόντων θα είναι χαμηλότερη κατά το μειωμένο Φ.Π.Α.

Οι προσφερόμενες «τιμές διαδικτύου» ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του www.lavel.gr . Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συναλλαγής προϊόντων από τη LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA εκτός του www.lavel.gr θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας την αναφερόμενη «τιμή καταλόγου».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Για να παραγγείλετε ένα ή περισσότερα προϊόντα από το www.lavel.gr θα πρέπει αφού πρώτα δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαρισμό, να συμπληρώστε τη λίστα παραγγελιών, αναφερόμενη ως «Καλάθι Αγορών» και να τη στείλετε με e-mail στο www.lavel.gr, ακολουθώντας σε κάθε βήμα τις οδηγίες που σας δίνονται. Το καλάθι αγορών περιέχει συνοπτική περιγραφή του κάθε προϊόντος που επιθυμείτε να λάβετε, την τιμή του, τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, απαραίτητες πληροφορίες για την αποστολή και παράδοση της παραγγελίας καθώς και πληροφορίες για τα έξοδα αποστολής.

Με την ολοκλήρωση της αποστολής της λίστας παραγγελίας σας, η LAVEL – LAVRUSHENKOVA ELENA θα σας στείλει επιβεβαίωση παραλαβής της αιτήσεως σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παραγγελία σας θα γίνει αποδεκτή αφού πρώτα παραληφθεί απο τη LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA και κατόπιν επιβεβαίωσης της πληρωμής. Σε περίπτωση που επιλέξετε την εξόφληση της παραγγελίας σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία σας θα εκτελεστεί αφού γίνει πρωτίστως η κατάθεση της συνολικής αξίας. Παρακαλούμε να αναγράφετε το πλήρες ονοματεπώνυμο σας ως αιτιολογία στο καταθετήριο. Για την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την κατάθεση που έχετε κάνει, αποστέλλοντας το καταθετήριο με email στο info@lavel.gr ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 2331306800.

Το www.lavel.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο www.lavel.gr δεν είναι πια διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή έχει εξαντληθεί, τη στιγμή που έχει σταλεί η παραγγελία σας, η LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA θα αναλάβει να επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών και να σας ενημερώσει για τη μη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή/και τη δυνατή ημερομηνία παράδοσης. Εάν έχετε ήδη πληρώσει για την παραγγελία σας, η LAVEL – LAVRUSHENKOVA ELENA θα μεριμνήσει για να σας επιστραφούν τα χρήματα εντός τριάντα (30) ημερών και εφόσον επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

Η φόρμα παραγγελίας θα παραμείνει στη τράπεζα δεδομένων του www.lavel.gr για όλη την απαραίτητη χρονική περίοδο που απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Μπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση της παραγγελίας σας, μέσα από την ενότητα «Ο Λογαριασμός σας».

Οι παραγγελίες που έχουν γίνει με επιθυμητό τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό, ακυρώνονται και παύουν να ισχύουν κατόπιν 48 ωρών εφόσον δεν ολοκληρωθεί η εξόφληση της συνολικής αξίας.

Με την αποστολή της παραγγελίας σας επιβεβαιώνετε ότι είστε ενήμερος και ότι αποδέχεστε τους «Γενικούς Όρους Πώλησης» καθώς και όλους τους «Γενικούς Όρους Χρήσης», τους όρους «Προσωπικών Δεδομένων» και τις υπόλοιπες πληροφορίες που αναφέρονται στο www.lavel.gr.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Μπορείτε να παραγγείλετε και να λάβετε προϊόντα από το www.lavel.gr σε οποιοδήποτε μέρος εντός Ελλάδας, εφόσον είναι διαθέσιμος ο ταχυδρομικός κωδικός.

Οι αποστολές των παραγγελιών που υποβάλλετε στο www.lavel.gr γίνονται με την εταιρεία ταχυμεταφορών ACS για όλες τις αποστολές εντός Ελλάδος και με το Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) για αποστολές στην Κύπρο και όλους τους υπόλοιπους προορισμούς εκτός Ελλάδος.

Η χρέωση για τα έξοδα αποστολής παραγγελιών που υποβάλλονται μέσα απο το www.lavel.gr υπολογίζεται και προστίθεται αυτόματα στην παραγγελία σας ανάλογα με το βάρος των προϊόντων καθώς και με τον τρόπο επίδοσης που έχετε επιλέξει.

Αναλυτικά, οι χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:

  • Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ)

Η αποστολή επιβαρύνεται με χρέωση μεταφορικών €10 για όλες τις αποστολές εκτός Ελλάδος.

  • ACS Courier

Όλες οι αποστολές εντός Ελλάδος γίνονται ΔΩΡΕΑΝ με την ACS κούριερ ή τα ΕΛΤΑ Courier. Η υπηρεσία αντικαταβολής επιβαρύνει τον αγοραστή με επιπρόσθετη χρέωση 2.5€.

Ο χρόνος παράδοσης για αποστολές με την ACS είναι συνήθως 1-3 εργάσιμες ημέρες για τους περισσότερους προορισμούς ενώ οι περιοχές που θεωρούνται δυσπρόσιτοι προορισμοί, εξυπηρετούνται συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Ο χρόνος παράδοσης για αποστολές με ΕΛΤΑ είναι συνήθως 10 εργάσιμες ημέρες για την Κύπρο ενώ μπορεί να διαφέρει για τις άλλες χώρες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επείγουσα παράδοση της παραγγελίας σας σε μικρότερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2331306800, ώστε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα και την πιθανή επιπρόσθετη επιβάρυνση σας στα έξοδα αποστολής.

Το www.lavel.gr δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση της παραγγελίας σας που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.α.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας το www.lavel.gr σας παρέχει την δυνατότητα πληρωμής με τους παρακάτω τρόπους:

  • Αντικαταβολή (διαθέσιμη μόνο για αποστολή με courier). Επιπρόσθετη επιβάρυνση 2.5€ με ΦΠΑ.
  • PayPal (Χρεωστική / Πιστωτική κάρτα)
  • Viva payments (Χρεωστική / Πιστωτική κάρτα με έως 12 άτοκες δόσεις)
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογιαριασμό (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank)

Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον αριθμό παραγγελίας μαζί με το πλήρες ονοματεπώνυμο σας στο καταθετήριο ως αιτιολογία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα που έχετε προμηθευτεί χωρίς κάποια επιβάρυνση και χωρίς να αναφέρετε το λόγο επιστροφής, εντός δεκαπέντε (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων που προμηθευτήκατε από το www.lavel.gr. Για την επιστροφή προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο info@lavel.gr ή στο 2331-306800.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επιστροφής κάποιου προϊόντος, η LAVEL – LAVRUSHENKOVA ELENA διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής επιστροφής προϊόντων από τα οποία έχει αφαιρεθεί η καρτέλα αναγνώρισης, ή έχουν αφαιρεθεί από την αρχική τους συσκευασία ή έχουν καταστραφεί ή δεν συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς τους και όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως η εγγύηση, το εγχειρίδιο λειτουργίας κ.α.

Η επιστροφή προϊόντων που αγοράστηκαν σε ειδική προσφορά δεν είναι δυνατή.

Η επιστροφή προϊόντος θα πρέπει να γίνει με εταιρεία ταχυμεταφορών.  Το κόστος μεταφοράς για την επιστροφή προϊόντος είναι δωρεάν μόνο εφόσον η επιστροφή γίνει με την εταιρεία ταχυμεταφορών ACS Courier στον κωδικό της εταιρείας μας. Η επιστροφή προϊόντος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή εταιρεία ταχυμεταφορών επιβαρύνει εσάς εξ΄ολοκλήρου. Η LAVEL-LAVRUSHENKOVA ELENA δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος που τυχόν προκληθεί κατά τη μεταφορά επιστροφής.

Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε και σε χρονικό διάστημα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το www.lavel.gr διακινεί προϊόντα που προέρχονται από κατασκευαστή παγκοσμίως αναγνωρισμένο για την υψηλή ποιότητα και προδιαγραφές των υλικών που παράγει. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται η πιθανότητα κάποιο από τα προϊόντα να αποδειχτεί ελαττωματικό κατά την παραλαβή ή τη χρήση του.

Το www.lavel.gr διαθέτει τα προϊόντα προς τους πελάτες του στην αρχική συσκευασία που τα παραλαμβάνει από τον κατασκευαστή και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ελαττώματα τους ή/και ζημίες που προκληθούν από τη χρήση τους.

Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση, σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που παραλάβετε απο το www.lavel.gr αποδειχθεί ελαττωματικό κατά την παραλαβή ή τη χρήση του (για χρονική περίοδο που αναγράφεται δίπλα σε κάθε προϊόν), τότε μπορείτε να το επιστρέψετε χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση σας και θα το αντικαταστήσουμε με νέο ή θα προβούμε σε επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι το ελάττωμα αποδεδειγμένα προέρχεται από την κακή ποιότητα κατασκευής του προϊόντος και όχι από τη μη σωστή χρήση του, διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Για την αντικατάσταση προϊόντος απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς του.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται μέσα απο το www.lavel.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.